Image

Huyện ủy

Sơ đồ tổ chức Huyện ủy

I. Sơ đồ tổ chức

LÃNH ĐẠO HUYỆN ỦY

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Đoàn Văn ThôngBí thư Huyện ủy0905 271498thongdv@quangnam.gov.vn
Nguyễn QuảngPhó Bí thư Thường trực Huyện ủy0985499047 quangn@quangnam.gov.vn
Lê Quang TrungPhó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện0903 55199trunglq@quangnam.gov.vn
Lê Đình TàiChánh Văn phòng Huyện ủy 0978712399taidlv@gmail.com

II. Thông tin chung

Tên cơ quan: Huyện ủy Phước Sơn tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: 51-52 đường Hồ Chí Minh

Điện thoại : ………………………

Fax: ……………………..

file đính kèm: Quy chế làm việc của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

 

Tin liên quan