Phòng Giáo dục và Đào tạo Phước Sơn đã tổ chức Hội thi Tài năng tiếng Anh (OTE) cấp THCS, năm học 2022-2023.

         Sáng ngày 24/02/2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo Phước Sơn đã tổ chức Hội thi Tài năng tiếng Anh (OTE) cấp THCS, năm học 2022-2023. Tham dự Hội thi có 11 đội với 33 thí sinh đến từ các trường THCS và TH&THCS trực thuộc UBND huyện.