Phong tục ăn tết nương rẫy của người Bhnoong

Huyện miền núi cao Phước Sơn tỉnh Quảng Nam có 14 thành phần dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó tộc người Bhnoong với hơn 65% dân số, được coi là cư dân bản địa, là chủ nhân của vùng rừng núi hùng vĩ này.

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sĩ

I. Sự ra đời của ngày Thương binh - Liệt sĩ: Cách mạng Tháng Tám vừa thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời chưa được bao lâu thì thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai.