Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022)

Cứ đến ngày 19/5, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng bào, chiến sĩ ai cũng muốn có một món quà kính tặng Người. Nhưng với Bác Hồ, Người từng nói: “Món quà quý nhất đối với tôi là những báo cáo thành tích thi đua ái quốc” và chính vì thế, mỗi dịp sinh nhật Bác là một lần chúng ta lại thấy sáng ngời đức tính giản dị, khiêm nhường của con người vĩ đại ấy.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn tổ chức phản biện xã hội đối với Dự thảo Đề án Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của người Bhnong gắn với phát triển du lịch huyện Phước Sơn, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030

Chiều ngày 16/5/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị phản biện dự thảo Đề án Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của người Bhnong gắn với phát triển du lịch huyện Phước Sơn, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 theo Kế hoạch số 113/KH-MTTQ, ngày 04/5/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Tổng kết và khen thưởng Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2021-2022.

   Chiều ngày 13/5/2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tổ chức tổng kết và khen thưởng Hội thi Giáo viên dạy giỏi các cấp học huyện Phước Sơn năm học 2021-2022