HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT HUYỆN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

Nhằm tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới đã được Quốc hội khóa XIV thông qua trong năm 2020, 2021 đến cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện, sáng ngày 18/3/2022, tại Hội trường Huyện ủy, UBND huyện Phước Sơn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới cho hơn 67 đại biểu gồm lãnh đạo các cơ quan, Ban, ngành, đoàn thể ở huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và công chức tư pháp – hộ tịch các xã, thị trấn.