Phước Sơn triển khai thực hiện Quy định 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

Phước Sơn triển khai thực hiện Quy định 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ (sau đây gọi là Quy định 114) và những điểm mới trong Quy định 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ so với Quy định 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Hướng tới Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 và đăng tải trên Cổng Chuyển đổi số quốc gia tại địa chỉ: https://dx.gov.vn (hoặc quét mã QR kèm theo)

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện Phước Sơn

Ngày 08/9/2023, UBND huyện Phước Sơn vừa ban hành Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện Phước Sơn.

Giám sát thực hiện Nghị quyết 07 tại huyện Phước Sơn

Sáng 3.8, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do ông Nguyễn Công Thanh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu có buổi làm việc với huyện Phước Sơn về công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 13/1/2021. Cùng đi với đoàn có Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà, đại diện các sở, ngành liên quan. Đồng chí Đoàn Văn Thông - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lê Quang Trung Chủ tịch UBND huyện dự buổi giám sát.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 3 xã vùng cao huyện Phước Sơn

Sáng ngày 7.8, tại xã Phước Thành huyện Phước Sơn, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gồm: ông Nguyễn Mạnh Hà - Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban nội chính tỉnh, ông Đoàn Văn Thông Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện Phước Sơn có buổi tiếp xúc cử tri với 3 xã Phước Thành, Phước Kim, Phước Lộc, cùng dự buổi tiếp xúc có chủ tịch UBND huyện Lê Quang Trung.

UBND huyện họp giao ban thường kỳ tháng 8

Mới đây, UBND huyện họp phiên thường kỳ đánh giá các mặt công tác tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng chí Lê Quang Trung - Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Phấn đấu đến cuối năm 2025, Phước Sơn thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn

Ngày 14/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1368 về hỗ trợ huyện Phước Sơn và Bắc Trà My thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022 - 2025.

Huyện Phước Sơn triển khai thực hiện Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử.

Nhằm cụ thể hóa Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử, UBND huyện Phước Sơn đã ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 27/02/2023. Theo đó, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ giao chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: