Phước Sơn: Thả cá giống, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên lòng hồ thủy điện

Nhằm giúp người dân nâng cáo ý thức, chung tay bảo vệ, bảo tồn và tái tạo nguồn lợi thủy sản tại địa phương. Sáng nay, ngày 14/02/2022 tại huyện miền núi Phước Sơn, đại diện chính quyền huyện và lãnh đạo Công ty cổ phần Thủy điện Đak Mi đã thả hơn 1 tạ cá giống nước ngọt xuống lòng hồ thủy điện Đak Mi 4A và Đak Mi 4C.

Hội thi “Bé với Tết Nguyên đán”

Trường Mẫu giáo Sơn Ca đã tổ chức Hội thi “Bé với Tết Nguyên đán” năm 2022