NÔNG DÂN VỚI PHONG TRÀO "VƯỜN RAU GIA ĐÌNH"

Nhằm phát động phong trào thi đua sôi nổi trong sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình của hội viên, nông dân, nâng cao nhận thức cho hội viên, nông dân đẩy mạnh sản xuất với quy mô nhỏ, ít vốn, mang lại hiệu quả thiết thực, gắn với cuộc sống hàng ngày và đảm bảo sức khỏe cho hội viên, nông dân.

Hội thi “Tài năng tiếng Anh” cấp trung học cơ sở năm học 2021-2022.

Sáng 04/3/2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức Hội thi “Tài năng tiếng Anh” cấp trung học cơ sở năm học 2021-2022.

PHƯỚC SƠN: HIỆU QUẢ TỪ CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY NHÀ Ở XÃ HỘI

Ngay từ khi có chủ trương cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Phước Sơn báo cáo và tham mưu UBND huyện để tổ chức triển khai thực hiện chương trình nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân trên địa bàn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Kho bạc Nhà nước Phước Sơn, thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, góp phần vào sự phát triển Kinh tế - Xã hội trên địa bàn huyện Phước Sơn.

Năm 2021 KBNN Phước Sơn đã nhận được sự rất nhiều sự quan tâm của Cấp ủy và Chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao trên địa bàn và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan có liên quan nên việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan có nhiều thuận lợi. Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, luôn bám sát Nghị quyết của Huyện ủy; HĐND huyện và Quyết định của UBND huyện về giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước 2021 và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước 2021.