Phòng Giáo dục và Đào tạo Phước Sơn đã tổ chức Hội thi Tài năng tiếng Anh (OTE) cấp THCS, năm học 2022-2023.

         Sáng ngày 24/02/2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo Phước Sơn đã tổ chức Hội thi Tài năng tiếng Anh (OTE) cấp THCS, năm học 2022-2023. Tham dự Hội thi có 11 đội với 33 thí sinh đến từ các trường THCS và TH&THCS trực thuộc UBND huyện.

Triển khai thực hiện Dự án liên kết Trồng và Tiêu thụ cây ăn quả, cây lâm nghiệp tại huyện Phước Sơn theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND huyện Phước Sơn

Thực hiện Quyết định số 3300/QĐ-UBND ngày 05/12/2022 của UBND huyện Phước Sơn về việc Phê duyệt Dự án liên kết Trồng và Tiêu thụ cây ăn quả, cây lâm nghiệp tại huyện Phước Sơn theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND huyện. Trong năm 2022, Quy mô liên kết thực hiện 24,65 ha/30 hộ, gồm 18,20 ha cây Giổi hạt/19 hộ; 05 ha cây Mít Thái/08 hộ và 1,45 ha cây Sầu Riêng/03 hộ tại các xã Phước Năng, Phước Chánh và Thị trấn Khâm Đức.

Phòng Tư pháp huyện triển khai thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn năm 2021-2030; giai đoạn I: 2021-2025.