Tuyên truyền thay đổi nếp nghĩ cách làm cho cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện

Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/HU, ngày 09/02/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Phước Sơn và Chương trình số 16/CTPH-UBND – MTTQ ngày 03/4/2023, giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và UBND huyện về tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn huyện Phước Sơn giai đoạn 2023 - 2030.

Hội Cựu chiến binh huyện Phước Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09 - NQ/TW của Bộ Chính trị

Sáng ngày 15/8/2023, Hội Cựu chiến binh huyện Phước Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09 - NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cuờng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”; Sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TWcủa Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

LĐLĐ huyện Phước Sơn: Bàn giao nhà Mái ấm công đoàn năm 2023

Chiều ngày 14/8/2023, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Phước Sơn tổ chức nghiệm thu và bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” năm 2023 cho đoàn viên Hồ Thị Y Hà - CĐCS trường Mẫu giáo liên xã Hiệp Hòa.

UBND huyện Phước Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư lưu trữ năm 2023

Ngày 08/8/2023, tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tiến hành tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Văn thư, Lưu trữ năm 2023 theo Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 05/4/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Phước Sơn.

Hội CCB huyện Phước Sơn ra mắt mô hình “3 giúp” và ra quân giúp hộ hội viên nghèo cải tạo vườn tạp chuyển đổi cây trồng có hiệu quả kinh tế

Nhằm thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng mô hình phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới. Đổng thời phát huy vai trò, trách nhiệm và tính chủ thể của hội viên CCB trong Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023

Sáng 28/6/2023, Hội Nông dân huyện Phước Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2023

Vừa qua, từ ngày 29-31/5/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn chủ trì, phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2023 cho cán bộ Mặt trận ở cơ sở.

Ủy ban nhân dân huyện Phước Sơn tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật mới (đợt 1) năm 2023

Nhằm triển khai các văn bản pháp luật mới được Quốc hội khóa XV, tại kỳ họp thứ 4 của Quốc hội thông qua kịp thời đến với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn huyện năm 2023

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn phối hợp tổ chức ra mắt Mô hình tự quản “Khu dân cư Sáng - xanh - sạch - đẹp” và tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường nhân ngày Môi trường thế giới năm 2023

Nhằm thiết thực hưởng ứng tháng hành động vì môi trường, ngày Môi trường thế giới (05/6); sáng ngày 05/6/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện tổ chức tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường và ra mắt Mô hình cấp huyện “Khu dân cư Sáng - xanh - sạch - đẹp” theo Kế hoạch phối hợp số 08/KHPH-MTTQ-TN&MT ngày 25/5/2023 tại xã Phước Chánh.

Huyện Phước Sơn thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021

Nhằm góp phần vào các Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Phước Sơn.