HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2023

Tắt đèn! Dành trọn vẹn 1 giờ cho Trái đất. "Hãy tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết từ 20h30 đến 21h30 ngày 25 tháng 3 năm 2023 (thứ bảy)"

Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022

Các đối tượng là tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trực tiếp tiếp tục được giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg, ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Phước Sơn

Nhằm nâng cao pháp luật cho người đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện, Phòng Tư pháp huyện tiếp tục thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Phước Sơn đã tổ chức Hội thi Tài năng tiếng Anh (OTE) cấp THCS, năm học 2022-2023.

         Sáng ngày 24/02/2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo Phước Sơn đã tổ chức Hội thi Tài năng tiếng Anh (OTE) cấp THCS, năm học 2022-2023. Tham dự Hội thi có 11 đội với 33 thí sinh đến từ các trường THCS và TH&THCS trực thuộc UBND huyện.

Triển khai thực hiện Dự án liên kết Trồng và Tiêu thụ cây ăn quả, cây lâm nghiệp tại huyện Phước Sơn theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND huyện Phước Sơn

Thực hiện Quyết định số 3300/QĐ-UBND ngày 05/12/2022 của UBND huyện Phước Sơn về việc Phê duyệt Dự án liên kết Trồng và Tiêu thụ cây ăn quả, cây lâm nghiệp tại huyện Phước Sơn theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND huyện. Trong năm 2022, Quy mô liên kết thực hiện 24,65 ha/30 hộ, gồm 18,20 ha cây Giổi hạt/19 hộ; 05 ha cây Mít Thái/08 hộ và 1,45 ha cây Sầu Riêng/03 hộ tại các xã Phước Năng, Phước Chánh và Thị trấn Khâm Đức.