Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Phước Sơn

Sáng ngày 21/10/2022, Bà Trương Thị Lộc, TUV, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh, thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh – Trưởng đoàn. Cùng đi với đoàn có ông Huỳnh Văn Hồ, Phó Trưởng Phòng KTKSNB – Chi nhánh NHCSXH tỉnh. Tham dự buổi làm việc, về phía huyện có đồng chí Đỗ Hoài Xoan - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BĐD HĐQT NHCSXH huyện và các thành viên BĐD HĐQT NHCSXH huyện.