Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo số 02/TB-TCKH ngày 13/01/2023 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phước Sơn

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo số 03/TB-TCKH ngày 13/01/2023 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phước Sơn

Thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất

1. Tổ chức thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất: - Đơn vị có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam Địa chỉ: Số 33, đường Phạm Văn Đồng, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam - Đơn vị tổ chức cuộc đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Thuận Địa chỉ: Số 39 Lý Thường Kiệt, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam