Phổ biến thông tin về Cuộc thi "Đề xuất mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai" do Cục Biến đổi khí hậu tổ chức

Hiện nay, Cục Biến đổi khí hậu tổ chức Cuộc thi “Đề xuất mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai” nhằm tìm kiếm ý tưởng, sáng kiến, mô hình, giải pháp công trình hoặc phi công trình có hiệu quả hoặc triển vọng về các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Tất cả CB, CC, VC, người lao động, mọi tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện có ý tưởng hãy tham gia gửi tác phẩm dự thi.