Thư mời viết bài

Nhân kỷ niệm 45 năm chiến thắng Khâm Đức - Ngok-Ta-Vat, giải phóng huyện Phước Sơn (12/5/1968 - 12/5/2013), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam và Huyện ủy Phước Sơn phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học và xuất bản Kỷ yếu 45 năm "Chiến thắng Khâm Đức - Ngok-Ta-Vat - Ý nghĩa và bài học lịch sử".

Thư chúc Tết Xuân Nhâm Thìn năm 2012 của Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn

Thư chúc Tết Xuân Nhâm Thìn năm 2012 của Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn

Chiến thắng Khâm Đức 12.5

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta giành thắng lợi, Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương được ký kết. Theo Hiệp định, Việt Nam tạm thời chia thành hai iền Nam, Bắc, lấy vĩ tuyến 17 (sông Bến Hải, tỉnh Quảng Trị) làm giới tuyến quân sự tạm thời để hai bên tập kết lực lượng.