Phước Sơn tổ chức họp Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia

Sáng 12.6, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện tổ chức họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện. Đồng chí Hồ Công Điểm - Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện chủ trì cuộc họp.

Ban dân tộc tỉnh làm việc với huyện về triển khai thực hiện chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi

Sáng 12/4, Trưởng Ban dân tộc tỉnh Alăng Mai dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh có buổi làm việc với huyện Phước Sơn về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023,  kế hoạch triển khai thực hiện chương trình năm 2024. Dự buổi làm việc có Phó chủ tịch UBND huyện Hồ Công Điểm, đại diện các phòng ban, hội đoàn thể và lãnh đạo 12 xã thị trấn.

Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho các hộ dân theo Nội dung số 3 của Dự án 1 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Phước Sơn năm 2023

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (gọi tắt là Chương trình MTQG) là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước. Mục tiêu tổng quát là khai thác tiềm năng, lợi thế của vùng đồng bào DTTS, miền núi; đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững.

Phước Sơn tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Năm 2023, Ủy Ban nhân dân huyện giao Phòng Dân tộc huyện tham mưu triển khai thực hiện Nội dung Tiểu dự án 2 của Dự án 9 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi về Giảm thiều tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vung đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Phòng Dân tộc huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và đào tạo, Huyện Đoàn Phước Sơn và Trung tâm Y tế huyện đã ban hành kế hoạch liên ngành số 01/KHLN-PDT-TTYT-GDĐT-HĐ ngày 25/9/2023 về Tổ chức Hội thi Rung Chuông vàng, tiểu dự án 2, Dự án 9 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thực hiện Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng

Theo Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 của Ủy Ban nhân dân xã Phước Xuân về việc phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã Phước Xuân Dự án: Chăn nuôi lợn thịt (giống lợn nội). Cộng đồng thực hiện dự án: Nhóm hộ thôn Nước Lang, xã Phước Xuân