V/v chủ động các biện pháp ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá

Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam (Bản tin số: KTHM-01/17h00/QNAM ngày 15/02/2023), từ cuối tháng 3/2023 dông bắt đầu xuất hiện ở vùng núi, sau đó xuất hiện với tần suất và cường độ mạnh hơn ở các địa phương trong tỉnh vào tháng 4 đến tháng 7/2023; cần đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.

V/v chủ động ứng phó không khí lạnh tăng cường

Theo bản tin số KKLR-03/03h30/QNAM ngày 18/02/2023 của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam; Hiện nay (18/02), bộ phận không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 giờ đến 48 giờ tới:

V/v chủ động ứng phó không khí lạnh trong 24 giờ đến 48 giờ tới

Theo bản tin số KKLR-01/09h30/QNAM ngày 12/02/2023 của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam; Hiện nay (12/02), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 giờ đến 48 giờ tới