Chặng đường 5 năm xây dựng nông thôn mới

5 năm trước chúng ta bắt tay vào xây dựng nông thôn mới từ xuất phát điểm của một huyện miền núi nghèo, đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, cơ sở vật chất-hạ tầng nông thôn thấp kém, mọi chủ trương chính sách người dân tiếp thu, thực hiện chưa đồng bộ.

Các chính sách, dự án giảm nghèo tác động tích cực đến đời sống người dân

Chiều ngày 11 tháng 12, UBND huyện mở hội nghị tổng kết, đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, chủ tịch UBND huyện, trưởng ban chỉ đạo giảm nghèo huyện chủ trì.

Sơ kết 5 năm chương trình xây dựng nông thôn mới

Sáng ngày 11/12, UBND huyện Phước Sơn mở hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020.

Đảm bảo sinh kế bền vững cho người nghèo

Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên huyện Phước Sơn được triển khai trên 5 xã vùng cao gồm xã Phước Chánh, Phước Công, Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc bao gồm 4 hợp phần:

Phước Chánh đang làm thủ tục xin công nhận đạt thêm hai tiêu chí môi trường và y tế

Ông Ngô Thắng-Bí thư đảng ủy xã Phước Chánh vừa cho biết: Sau những nỗ lực cố gắng của địa phương và nhân dân, căn cứ vào thang chấm điểm của từng chỉ tiêu trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã đang làm thủ tục để Ban chỉ đạo huyện công nhận đạt thêm 2 tiêu chí môi trường và y tế.

Hoàn thành phê duyệt đề án hỗ trợ phát triển sản xuất:

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện, đến nay sau những nỗ lực đôn đốc, hướng dẫn, 11/11 xã đã được phê duyệt đề án hỗ trợ phát triển sản xuất.

Phấn đấu xây dựng nông thôn mới phù hợp thực tế của địa phương

Qua trao đổi với lãnh đạo nhiều địa phương được biết: nếu thực hiện theo lộ trình chung thì phải đến năm 2025 xã mới đạt tiêu chí hộ nghèo và thu nhập vì thực tế hiện nay tỷ lệ hộ nghèo tại các địa phương quá cao trong khi đó chỉ tiêu nghị quyết đưa ra hàng năm là giảm từ 5-6% hộ nghèo.

Tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2015

Sáng ngày 4/12, UBND huyện mở hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2015 và triển khai nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp năm 2016. Hội nghị do đồng chí Hồ Quang Hường- PCT UBND huyện chủ trì.

Phước Chánh sơ kết 5 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM và giảm nghèo

UBND xã Phước Chánh vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình mục tiêu giảm nghèo. Các đồng chí thành viên ban chỉ đạo hai chương trình được phân công đứng điểm tại xã tham dự hội nghị.