Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022

Phước Xuân, xã đầu tiên của huyện miền núi Phước Sơn về đích nông thôn mới.

Sau nhiều nỗ lực trong hành trình xây dựng nông thôn mới, sáng ngày 24.7, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã miền núi Phước Xuân (huyện Phước Sơn) được UBND tỉnh chính thức công nhận và làm lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Đây là xã đầu tiên của huyện Phước Sơn đạt được vinh dự này.

KHAI GIẢNG LỚP NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam với Phòng NN&PTNT và Hội Nông dân huyện Phước Sơn về chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019, theo đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ.

Phước Xuân trong công tác xây dựng nông thôn mới

Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Mạnh Hà CT. UBND huyện làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc tại xã UBND xã Phước Xuân về việc kiểm tra thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020.

Kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tại huyện Phước Sơn

Chiều 30/11, tại xã Phước Năng (Phước Sơn), Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Quảng Nam đã có chuyến kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Phước Sơn.

Tập huấn hướng dẫn phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm

Nhằm nâng cao kỹ năng liên kết trong sản xuất nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị. Sáng ngày 8/6, Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện Phước Sơn tổ chức tập huấn hướng dẫn phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm.