Chung tay giúp hội viên nông dân thu hoạch lúa

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào nông dân năm 2024 của BCH Hội Nông dân huyện Phước Sơn. Nhằm chung tay giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ngày 17/4/2024, Hội Nông dân xã Phước Hòa, phối hợp với Hội LHPN xã, tổ chức cho hơn 30 hội viên, nông dân trong xã tham gia thu hoạch 02 sào lúa vụ Đông Xuân cho hộ gia đình ông Hồ A Kôn, thôn 1 xã Phước Hòa. Gia đình ông Hồ A Kôn là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cả hai vợ chồng đang điều trị bệnh tại bệnh viện.

Cán bộ Mặt trận các cấp huyện Phước Sơn “Đồng hành cùng người dân an cư, ổn định cuộc sống”

Nhằm thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đối với những hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn; cùng với chính quyền thực hiện hiệu quả hoạt động an sinh xã hội, tập trung xây dựng nông thôn mới; góp phần thực hiện hiệu quả công tác hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 -2025 theo Nghị quyết số 13/2023 của HĐND tỉnh Quảng Nam. 

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn tập trung thực hiện tốt chức năng chính trị

Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Hiến pháp và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định; theo đó, nhiều quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước được cụ thể hóa, tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện là những cơ sở chính trị, pháp lý chặt chẽ để Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện Phước Sơn nói riêng thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Hỗ trợ tháo dỡ nhà dột nát cho hộ nông dân nghèo

Sáng ngày 08/4/2024, Hội Nông dân xã Phước Năng phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Công tác Mặt trận thôn 3, tham gia hỗ trợ giúp đỡ tháo dỡ nhà để xây mới cho gia đình ông Hồ Văn Thảo - thôn 3, xã Phước Năng thuộc đối tượng hộ cận nghèo được hỗ trợ theo Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND, ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh Quảng Nam.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn tổ chức Hội nghị bàn, thống nhất triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2024

Chiều ngày 04/4/2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn chủ trì tổ chức Hội nghị bàn thống nhất các nội dung triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” năm 2024. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận huyện; đồng chí Nguyễn Thị Bích Diễm, HUV - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì hội nghị.

Nhóm hộ thay đổi nếp nghĩ, cách làm giúp nhau phát triển kinh tế

Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/HU, ngày 09/02/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Phước Sơn và Chương trình số 16/CTPH-UBND – MTTQ ngày 03/4/2023 về thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn huyện Phước Sơn.

Phước Sơn hoàn thành Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Năm 2024 là năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2024-2029; đến ngày 29/3/2024, 12/12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phước Sơn đã hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Phước Kim lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Sáng ngày 25/3/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Kim long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Bích Diễm - Huyện Ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo Đảng uỷ, Thường trực HĐND, UBND, các ban ngành đoàn thể xã Phước Kim và 65 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.