Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) và triển khai Chỉ thị số 27-CT/HU

Chiều ngày 24/02/2023, Hội Nông dân huyện Phước Sơn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Hội Nông dân huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn