Thiên nhiên, Con người và truyền thống yêu nước

I. ĐỊA LÝ VÀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH HUYỆN PHƯỚC SƠN Phước Sơn là huyện miền núi cao của tỉnh Quảng Nam, diện tích tự nhiên 114.479,31 ha, nằm trên triền Đông của dãy Trường Sơn và trung độ cả nước, tọa độ địa lý 15006'33'' - 15021'23'' vĩ độ Bắc; 107006'23'' - 107035'25'' kinh độ Đông

Phước Sơn tiềm năng phát triển du lịch đường Hồ Chí Minh

I. Tài nguyên du lịch lịch sử 1. Di tích cứ điểm Ngok Tak Vak Cứ điểm Ngok Tak Vak thuộc xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn, cách thị trấn Khâm Đức 15 km về phía Tây theo đường Hồ Chí Minh.

Phước Sơn là một huyện miền núi vùng cao

Vào những thập niên đầu của thế kỷ XX, với tinh thần “ núi rừng sông suối mình, không phải núi rừng của Tây, không phải sông suối của Tây”, nhân dân các dân tộc Phước Sơn đã nổi dậy hưởng ứng phong trào nước Xu và tiến hành cuộc khởi nghĩa Giang- Rẫy nhằm đánh đuổi giặc Pháp, bảo vệ núi rừng và cuộc sống tự do yên lành của mình giữa mái nhà xanh Trường Sơn yêu dấu.