Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, hạn chế nợ đọng kéo dài

Sáng ngày 18.6 chủ tịch UBND huyện Nguyễn Mạnh Hà chủ trì buổi làm việc với các ngành liên quan về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ các tháng cuối năm 2015.

Giao ban khối kinh tế

Sáng ngày 26/2, đồng chí Hồ Quang Hường-Phó chủ tịch UBND huyện đã chủ trì buổi giao ban với các ngành khối kinh tế.

Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm, thời điểm 01/7/2020

Thực hiện Phương án Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 theo Quyết định số 1695/QĐ-TCTK ngày 31/12/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và Kế hoạch số 195/KH-CTK ngày 11/5/2020 của Cục Thống kê Quảng Nam về việc triển khai Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020

Sơ đồ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Khâm Đức và vùng phụ cận

Ban hành kèm theo Quyết định số 2040/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam

Phát huy vai trò, vị trí của người có uy tín tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện

Phước Sơn là một trong 03 huyện nghèo của tỉnh Quảng Nam; có 12 đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn; với 66 thôn, khối; dân số toàn huyện 25.500 người; có 15 thành phần dân tộc thiểu số đang cùng sinh sống chiếm 67%.

Dồn sức xây dựng nông thôn mới tránh nợ đọng các công trình xây dựng cơ bản

Càng hoàn thành nhiều tiêu chí mà trung ương đề ra thì nợ đọng xây dựng cơ bản các công trình thuộc nguồn vốn đầu tư của chương trình xây dựng nông thôn mới lại càng lớn.

Quí III: tổng giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng đạt hơn 14 tỷ đồng

Đến hết quí III năm 2012, tổng giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện ta ướt đạt hơn 14 tỷ đồng.