Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện thông qua nhiều nội dung quan trọng

Sáng 19.10, HĐND huyện khoá XII nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) nhằm thảo luận, xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Đoàn Văn Thông - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyên, đồng chí Hồ Văn Phen - PCT HĐND huyện đồng chủ trì kỳ họp.

Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp

Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện diễn ra từ ngày 17 đến 18 tháng 7 vừa kết thúc thành công tốt đẹp, sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, tập trung dân chủ, trí tuệ cao, Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiến hành khảo sát các công trình nước sạch tại huyện Phước Sơn.

Vừa qua, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiến hành khảo sát các công trình nước sạch tại xã Phước Chánh, xã Phước Đức và làm việc với UBND huyện Phước Sơn.