Họp bàn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện năm 2024

Chiều ngày 26/6/2024, Đ/c Hồ Công Điểm – PCT UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo các Chương trình MTQG của huyện có buổi làm việc với các ngành để bàn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện năm 2024.

Huyện Phước Sơn trao đổi kinh nghiệm giảm nghèo tại huyện Minh Hóa (Quảng Bình)

Từ ngày 7 đến ngày 10/12, đoàn công tác huyện Phước Sơn đã có chuyến làm việc, trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình).

Đồng hành cùng nông dân phát triển kinh tế

Thực hiện chủ trương của Huyện ủy Phước Sơn về phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh, bền vững. Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trong toàn huyện luôn đồng hành cùng với hội viên nông dân trong phát triển kinh tế hộ, nhóm hộ.

Cho vay ưu đãi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP: Tiếp sức cho người dân vùng khó khăn

Từ nguồn vốn chính sách xã hội, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Phước Sơn đã có nguồn vốn để xây dựng nhà ở ổn định, tạo sinh kế để phát triển kinh tế, xây dựng quê hương giàu mạnh.

Sở LĐTBXH làm việc với huyện về chương trình MTQG giảm nghèo

Sáng 24.5, Đoàn công tác của sở LĐTB&XH do ông Hồ Xuân Khanh - trưởng phòng bảo trợ xã hội sở LĐTB&XH dẫn đầu làm việc với huyện Phước Sơn về triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện. Đồng chí Hồ Công Điểm - PCT UBND huyện cùng các thành viên ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia huyện dự buổi làm việc.