Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử

CT UBND huyện Phạm Thế Quyền vừa ký quyết định số 240 về việc cấp bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa 13 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú

Thực hiện chương trình chuẩn bị nhân sự cho bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, ngày 3/4/2011, Ban công tác Mặt trận khối 2a tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những đại biểu ứng cử Hội đồng nhân dân các cấp. Lần này, cử tri khối 2A được tham gia góp ý cho 5 đại biểu ứng cử Hội đồng nhân dân cấp huyện và 6 đại biểu ứng cử Hội đồng nhân dân cấp thị.