CÔNG AN PHƯỚC SƠN TÍCH CỰC VẬN ĐỘNG THU HỒI VŨ KHÍ VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Công an huyện Phước Sơn đã thực hiện có nhiều biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc vận động như thông qua công tác nắm tình hình, địa bàn, nắm hộ, nắm người, thực hiện “đi từng ngõ, gõ từng nhà”; phát huy vai trò của già làng, người có uy tín tuyên truyền, vận động các cá nhân tự giác giao nộp VK, VLN, CCHT. Qua đó góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện Phước Sơn.

Phước Sơn tổ chức 138 đợt phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Sáng nay 11/7, Công an và BTT UBMTTQVN huyện phối hợp mở hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09 ngày 1/8/2013 giữa Bộ Công an và Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trân Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong tình hình mới” (giai đoạn 2013-2023). Đến dự có đồng chí Đỗ Hoài Xoan, phó chủ tịch UBND huyện.

Hội nghị toàn quốc sơ kết 06 tháng thực hiện Đề án 06

Sáng ngày 9/8, Bộ Công an phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.