UBND huyện Phước Sơn: tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2024

UBND huyện vừa tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 6 đánh giá các mặt công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2024. Chủ tịch UBND huyện Lê Quang Trung, PCT UBND huyện Hồ Công Điểm cùng chủ trì phiên họp.

Ảnh: Toàn cảnh phiên họp

Trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2024, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng lương thực có hạt tăng; chăn nuôi trên địa bàn phát triển ổn định, trồng rừng dạt 630 ha. Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt trên 775 tỷ đồng, bằng 76% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt 365 tỷ đồng đạt gần 70% kế hoạch. Công tác Giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao được quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt được những kết quả tích cực. 

Ảnh:  Chủ tịch UBND huyện Lê Quang Trung phát biểu tại cuộc họp

Trong những tháng cuối năm 2024, UBND huyện tiếp tục thực hiện các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công các dự án, công trình trọng điểm. Triển khai hiệu quả công tác xoá nhà tạm, hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển đổi số, cải cách hành chính, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực lâm, khoáng sản… 

Tin liên quan