Hội Nông dân xã Phước Hòa: Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2024

Thực hiện sự chỉ đạo của Hội Nông dân huyện Phước Sơn, được sự thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phước Hòa. Sáng ngày 04/7/2024, Hội Nông dân xã đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác Hội 6 tháng cuối năm 2024.

Về dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hồ Văn Tuấn- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã. Cùng các đồng chí đại diện Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQ, Ban chấp hành Hội nông dân xã, Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn, các chi hội trưởng hội nông dân, các Tổ tiết kiệm và vay vốn trong xã đã về dự đông đủ. 

Tại hội nghị đồng chí Hồ Thị Y Nghề - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã thay mặt Ban chấp hành Hội đã trình 03 báo cáo: Công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2024. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Sơ kết 5 năm thực hiện 3 Nghị quyết của Ban Chấp Hành Trung ương Hội (khóa VII) về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh và báo cáo sơ kết công tác ủy thác cho vay của NHCSXH huyện Phước Sơn 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Ảnh: Đồng chí Hồ Thị Y Nghề- Phó Chủ tịch Hội nông dân xã thông qua các báo cáo tại Hội nghị

Đối với công tác Hội, phong trào Nông dân: Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm, công tác Hội và phong trào nông dân xã tiếp tục duy trì phát triển đạt được nhiều kết quả. Các phong trào thi đua nông dân SX-KDG giúp nhau làm giàu, nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới…được triển khai thường xuyên, đem lại hiệu quả thiết thực. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên nông dân được triển khai thường xuyên. Công tác xây dựng kiện toàn, củng cố bộ máy hoạt động Hội được quan tâm, phát triển hội viên được chú trọng về chất lượng và số lượng, đội ngũ cán bộ Hội được bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn. Các phong trào phát triển kinh tế vườn, kinh tế gia trại, tiếp tục phát triển. Công tác phối hợp với các ban, ngành Mặt trận, đoàn thể trong việc tuyên truyền vận động hội viên nông dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đạt hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con nông dân.

Đối với Hoạt động vốn vay ủy thác: Thực hiện công tác phối hợp giữa NHCSXH huyện và Hội Nông dân huyện Phước Sơn. Hội Nông dân xã Phước Hòa tổ chức triển khai, làm hồ sơ vay vốn cho các hộ là hộ nghèo, hộ cận nghèo, các hộ có nhu cầu vay vốn, đối tượng chính sách qua kênh Hội Nông dân huyện Phước Sơn chỉ đạo. Kết quả triển khai thực hiện trên địa bàn xã hiện có tổng dư nợ qua kênh Hội nông dân là: 6.022.500.000 đồng với 115 hộ vay, các hộ vay chủ yếu là trồng keo và số ít để chăn nuôi, qua kiểm tra đối chiếu các hộ sử dụng đúng mục đích, không có hộ vay dùm vay ké.

Đối với báo cáo 05 năm thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp Hành Trung ương Hội (khóa VII) về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh: Trong những 5 năm qua, Hội Nông dân xã cũng đã xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện học tập, quán triệt triển khai đến cán bộ, hội viên trên địa bàn xã về nâng cao nhận thức của cán bộ hội viên trong công tác tổ chức về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh về mọi mặt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cụ thể: (1) Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội nông dân nghề nghiệp, tổ Hội nghề nghiệp: tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, chỉ đạo để nâng cao nhận thức và nâng cao năng lực cán bộ về xây dựng Chi Hội nông dân nghề nghiệp, tổ Hội nghề nghiệp. Trong 5 năm qua, Hội nông dân xã Phước Hòa đã thành lập được 05 tổ hội nghề nghiệp trong sản xuất, chăn nuôi hiện nay đang hoạt động có hiệu quả: tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi bò tập trung hộ gia đình tại thôn 1 (thôn 6 cũ), chăn nuôi heo tại hộ gia đình tại thôn 1, tổ hội nghề nghiệp khai thác rừng keo thôn 1 (thôn 6 cũ) và Tổ hội nghề nghiệp vòng công đổi công tại thôn 1, tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi bò nhóm hộ tại thôn 2; (2) Nghị quyết Số 05-NQ/HNDTW, về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam: Hội nông dân xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng mô hình theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của Hội; Chú trọng công tác củng cố, phát triển hội viên và chất lượng hoạt động của Chi, Tổ Hội. Mỗi năm phát triển mới từ 09 - 10 hội viên, tổng số hội viên hiện nay 335 hội viên, đang sinh hoạt tại 2/2 chi Hội, 11 tổ hội. (3) Nghị quyết Số 06 – NQ/HNDTW về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Hội nông dân xã thường xuyên tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân nhận thức về các chủ trường đường lối của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước, cán bộ hội viên nông dân thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng và có phẩm chất đạo đức lối sống trong sạch, lành mạnh. Tham mưu cho cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, tạo nguồn, tuyển chọn, bố trí, phân công, đánh giá, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ hội các cấp. Do vậy, trong những năm qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Hội nông dân xã cũng được đạo tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ, chuyên môn, chính trị, được bố trí, sắp xếp, tạo nguồn, bồi dưỡng cán bộ hội đủ năng lực và tâm huyết với công việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại hội nghị sơ kết các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến vào các báo cáo, đặc biệt cũng mong muốn trong thời gian đến, thường trực Hội, Ban chấp hành Hội sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân nhân rộng các mô hình hiệu quả, đồng thời tìm đầu ra cho các nông sản của người nông dân để tránh tình trạng “Được mùa mất giá”.