Phước Sơn tổ chức Hội nghị Huyện ủy lần thứ 20, khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 03/7/2024, Huyện ủy Phước Sơn tổ chức Hội nghị lần thứ 20 (nhiệm kỳ 2020-2025). Tham dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Văn Thông – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, chủ trì Hội nghị; đồng chí Nguyễn Quảng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Quang Trung - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI; Bí thư các TCCS đảng trực thuộc Huyện ủy; Trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước đóng trên địa bàn huyện; Đại diện lãnh đạo các cơ quan thuộc ngành dọc đóng trên địa bàn huyện; Lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; Báo cáo viên và Ủy viên UBKT Huyện ủy khóa XXI; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn; Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn.

Ảnh. Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Thông – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HDDND huyện thông qua các nội dung tại Hội nghị: Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện các mặt công tác 6 tháng đầu năm 2024, triển khai nhiệm vụ, phương hướng 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/HU, ngày 07/4/2021 của Huyện ủy Phước Sơn về công tác phát triển đảng viên, giai đoạn 2021-2025; Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; định hướng một số dự án quan trọng tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện; Quán triệt các quy định, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy; Thực hiện quy trình công tác cán bộ; Tổng kết, sơ kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy; Bàn một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến.

Hội nghị được tổ chức trong ngày 03/7/2024, với khối lượng công việc nhiều, song với tinh thần trách nhiệm, 100% đại biểu đã thảo luận, triển khai các văn bản đã đề ra tại Hội nghị lần này và nghiêm túc tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Tin liên quan