6 tháng đầu năm, Phước Sơn vượt nhiều chỉ tiêu

Ngày 3/7/2024, Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 20 khóa XXI (2020-2025) đánh giá tình hình các mặt công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024

Ảnh: Quang cảnh hội nghị

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 18/12/2023 của Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Phước Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mặt công tác và đạt được một số kết quả. Đáng kể là vụ Đông Xuân 2023-2024, toàn huyện gieo trồng hơn 959, đạt 102% kế hoạch; Vụ Hè Thu gieo trồng gần 950ha, đạt 101,5%. Một số mô hình chăn nuôi gia trại, nhóm hộ quy mô từ 30-40 con bò và hàng trăm con heo bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt; từ đầu năm đến nay, các ngành chức năng đã phát hiện xử lý 11 vụ vi phạm về lâm luật (giảm 1 vụ so với cùng kỳ); không xảy ra cháy rừng. Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư được tập trung chỉ đạo.

6 tháng đầu năm, địa phương tập trung phát triển kinh tế - xã hội miền núi gắn với thực hiện có hiệu quả 5 nhóm dự án quan trọng tại vùng Tây; trong đó tập trung nâng cao chất lượng trồng rừng gỗ lớn, bảo tồn và phát triển một số cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ; đẩy nhanh tiến độ công tác bố trí, sắp xếp dân cư theo Nghị quyết số 23 của HĐND tỉnh. 

Từ nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, Phước Sơn tập trung phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo làm nhà, xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, chăm sóc bảo vệ rừng, các chính sách y tế, giáo dục, đào tạo nghề gắn với việc làm,… giúp đồng bào DTTS thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tự chủ vươn lên trong lao động sản xuất, đem lại thu nhập ổn định. Đã có 467 hộ đăng ký thoát nghèo, đạt tỷ lệ 119,74%.

Huyện ủy hoàn thành 1 chương trình kiểm tra đối với 1 tổ chức đảng và 2 đảng viên; 2 chương trình giám sát chuyên đề đối với 2 tổ chức đảng và 3 đảng viên. Phát triển đảng viên mới 41 đồng chí, đạt 51,2% chỉ tiêu tỉnh giao.

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiến độ triển khai một số công trình, dự án trọng điểm còn chậm so với yêu cầu, tỷ lệ giải ngân đạt thấp. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số chuyển biến chưa mạnh, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” theo Chỉ thị số 27 của Huyện ủy chưa thường xuyên…

Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong những tháng cuối năm, Phước Sơn tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, điều hành linh hoạt, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình khắc phục thiên tai và các dự án trọng điểm, liên kết vùng . Đẩy mạnh thực hiện phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia. Chủ động ứng phó kịp thời, có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai năm 2024. Đồng thời, tập trung chỉ đạo hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị UBND tỉnh công nhận xã Phước Năng, Phước Chánh đạt chuẩn nông thôn mới và chuẩn bị chu đáo các nội dung, điều kiện tổ chức Ngày hội văn hóa truyền thống người Bhnong năm 2024 diễn ra từ ngày 19-21/7 tới đây./.

Tin liên quan