Giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Chiều 28/6/2024, Thường trực HĐND huyện giao ban với các xã, thị trấn báo cáo tình hình hoạt động từ đầu nhiệm kì 2021-2026 đến nay. Đồng chí Đoàn Văn Thông - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì.

Ảnh: Quang cảnh hội nghị

 HĐND huyện khóa 12, nhiệm kì 2021-2026 có 28/30 đại biểu (giảm 2 đại biểu) với 5 tổ/12 xã, thị trấn. Trong những năm qua, thường trực HĐND, các ban HĐND huyện và các xã, thị trấn đã xây dựng, ban hành chương trình công tác. Tham mưu thực hiện giám sát, khảo sát phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương và nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị trên địa bàn. Đáng kể, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 14 kì họp thường lệ, chuyên đề, 36 phiên họp thường kì; ban hành 101 nghị quyết; tổ chức 4 cuộc giám sát, khảo sát về công tác khắc phục hậu quả thiên tai, quản lý bảo vệ rừng và dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình MTQG xây dựng NTM…Qua đó, nắm bắt những vấn đề cấp thiết kịp thời kiến nghị với UBND huyện xem xét, giải quyết.

Bên cạnh đó vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm như: Hoạt động theo dõi, giám sát kết quả trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri hiệu quả chưa cao; Công tác chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp còn chậm. Một số đại biểu HĐND xã chưa dành nhiều thời gian nghiên cứu công tác lĩnh vực HĐND cấp xã…

Đồng chí Đoàn Văn Thông - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận, đánh giá cao những kết quả hoạt động của thường trực HĐND huyện, HĐND các xã, thị trấn trong những năm qua, đồng thời nhấn mạnh: Thời gian tới HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ họp, đảm bảo đúng quy định; phát huy tinh thần trách nhiệm của đại biểu trong các phiên họp thảo luận, chất vấn, nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri; từ đó tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương./.

 

Tin liên quan