Phước Sơn tổ chức họp Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia

Sáng 12.6, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện tổ chức họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện. Đồng chí Hồ Công Điểm - Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện chủ trì cuộc họp.