Phước Sơn đạt hơn 2000 tấn lúa vụ Đông Xuân

Sáng ngày 13/6, UBND huyện Phước Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân 2023 – 2024 và triển khai sản xuất vụ Hè Thu.

Ảnh. Đồng chí Đỗ Hoài Xoan – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Vụ Đông Xuân 2023 – 2024, nông dân Phước Sơn gieo trồng gần 969 ha (đạt 102% kế hoạch), sản lượng lương thực có hạt đạt 2.478 tấn (tăng gần 133 tấn so với cùng kỳ), trong đó, diện tích lúa gần 457 ha với sản lượng đạt hơn 2000 tấn. Dự án sản xuất lúa hữu cơ tại xã Phước Năng, Phước Mỹ bước đầu cho kết quả khả quan, năng suất bình quân đạt 52 tạ/ha. Các loại cây khác như cây bắp, cây có bột, cây rau đậu… đều có sản lượng đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng đàn gia súc tăng, ước đạt hơn 14.300 con. Tỷ lệ tiêm phòng gia súc đạt khá, đã kịp thời dập tắt ổ dịch lở mồm long móng xảy ra tại địa phương.

Vụ Hè Thu 2024, địa phương tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn gieo trồng đạt kế hoạch, nhân rộng mô hình sản xuất lúa hữu cơ, chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả. Tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng xây dựng mô hình liên kết theo nhóm hộ, các mô hình cho hiệu quả kinh tế cao như nuôi cá lồng, nuôi bò sinh sản, bò vỗ béo, heo đen. Chú trọng tới việc phòng chống dịch bệnh, thiên tai; tu sửa các công trình kênh mương thủy lợi đảm bảo việc tưới tiêu trong mùa khô.          

Tin liên quan