NÔNG DÂN HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI

Thực hiện Kế hoạch của Hội Nông dân huyện Phước Sơn, nhằm thiết thực triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6. Ngày 04/6/2024, Hội Nông dân xã Phước Năng phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường các khu dân cư, phát quang bụi rậm, làm sạch đường thôn, nơi công sở, trường học...với hơn 150 cán bộ, hội viên nông dân của 3 thôn tham gia.