Phước Sơn: 12 xã, thị trấn tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029

Đến ngày 25/5/2024, Phước Sơn có 12/12 xã, thị trấn tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024 - 2029; bầu đủ các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội LHTN cấp cơ sở; bầu chọn 117 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1.617 hội viên Hội LHTN Việt Nam huyện Phước Sơn tham gia Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Phước Sơn lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ảnh: Quảng cảnh Đại hội

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Huyện ủy Phước Sơn, Hội LHTN Việt Nam huyện Phước Sơn triển khai công tác tổ chức Đại hội điểm tại thị trấn Khâm Đức. Trên cơ sở rút kinh nghiệm từ Đại hội điểm này, các địa phương đăng ký tổ chức đại hội, lồng ghép nhiều hoạt động chào mừng nhân kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 năm ngày Quốc tế lao động ( 01/5/1886 - 01/5/2024); kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024); 56 năm Chiến thắng Khâm Đức - NgokTavak (12/5/1968 - 12/5/2024), kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)… với nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo đợt sinh hoạt rộng khắp và lan tỏa.

Ảnh: Khen thưởng tại Đại hội

Gắn với chủ đề công tác “Năm Thanh niên tình nguyện”, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được đông đảo Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các xã, thị trấn tổ chức chào mừng Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Phước Sơn lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tiêu biểu như: Tổ chức các phần việc chỉnh trang, dọn vệ sinh tuyến đường thanh niên tự quản; ra quân hỗ trợ xây dựng, di dời, tháo dỡ 03 ngôi nhà cho gia đình khó khăn, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo (thuộc diện Hỗ trợ theo Quyết định 90/QĐ-TTg, ngày 18/01/2022 của Thủ tướng chính phủ); trao sinh kế và trao tặng hơn 350 suất quà cho thanh niên yếu thế, người có công, người hoàn cảnh khó khăn và trẻ em nghèo vươn lên trong học tập…