Huyện Phước Sơn: tổ chức tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Quảng Nam cho các cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác, dẫn đầu phong trào thi đua các khối của UBND huyện Phước Sơn năm 2023

Chiều ngày 28/5/2024, tại Ủy ban nhân dân huyện Phước Sơn đã diễn Phiên họp UBND huyện định kỳ tháng 5 năm 2023. Tham dự có Hội nghị có Đại diện Thường trực Huyện uỷ; Đại diện Thường trực HĐND huyện; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Đại diện lãnh đạo các Ban đảng và Văn phòng Huyện ủy; đại diện lãnh đạo khối Mặt trận đoàn thể; Đại diện các ban HĐND huyện; Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện.

Tại Phiên họp, ông Đoàn Văn Thông – Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện và ông Lê Quang Trung – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Quảng Nam cho các cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác, dẫn đầu  phong trào thi đua các khối của UBND huyện Phước Sơn năm 2023 đối với 3 đơn vị: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phước Sơn; Văn phòng Huyện uỷ Phước Sơn; Trung tâm Văn hoá và Truyền thanh – Truyền hình huyện Phước Sơn tại Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 08/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.   

Ảnh: Các đơn vị được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Quảng Nam

Ngoài ra, Uỷ ban nhân dân huyện Phước Sơn đã trao danh hiệu tập thể lao động xuất sắc tại Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 07/5/2024, gồm 05 đơm vị:  Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phước Sơn; Văn phòng Huyện uỷ Phước Sơn; Trung tâm Văn hoá và Truyền thanh – Truyền hình huyện Phước Sơn; Văn phòng HĐND-UBND huyện Phước Sơn; Cán bộ, công chức thị trấn Khâm Đức huyện Phước Sơn; Tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 1060/QĐ-UBND ngày 04/5/2024 cho tập thể Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phước Sơn đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2022 đến năm 2023, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam./.

Tin liên quan