Phước Sơn tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam khoá 10 nhiệm kì 2024-2029

Sáng 23/5, UBMTTQVN huyện Phước Sơn long trọng tổ chức đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10 (nhiệm kì 2024-2029). Đến dự có ông Lê Thái Bình, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh; Ông Đoàn Văn Thông - Bí thư Huyện uỷ; Ông Nguyễn Quảng - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; Ông Lê Quang Trung - Chủ tịch UBND huyện cùng 148 đại biểu chính thức.

Ảnh: Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

5 năm qua, UBMTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở đã phát huy tốt vai trò nòng cốt chính trị, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, phối hợp với chính quyền địa phương, hiệp thương, phân công, thống nhất hành động với các tổ chức thành viên; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng các kế hoạch, chương trình thực hiện theo hướng cụ thể, thực chất và hiệu quả. Đáng kể là tham mưu tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 27 của huyện uỷ về cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các hoạt động cứu trợ thiên tai, giảm nghèo, phòng chống dịch bệnh, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam….

Mặt trận huyện Phước Sơn đã hỗ trợ xây dựng 17 ngôi nhà bị trôi hoàn toàn do bão lũ với số tiền gần 2 tỷ đồng; hỗ trợ xoá nhà tạm hơn 400 triệu đồng. Duy trì và thành lập mới 45 mô hình chung tay xây dựng nông thôn mới, 4 mô hình theo chỉ thị 27 của Huyện uỷ và có 13 sản phẩm được công nhận đạt OCOP 3 sao. 

Ngoài ra, công tác vận động, chăm lo giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được UBMT các cấp và các tổ chức thành viên quan tâm thực hiện. Trong 5 năm (2019-2024), đã giúp 71 hộ thoát nghèo bền vững, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 47 nhà đại đoàn kết, vận động quỹ vì người nghèo hơn 2,2 tỷ đồng, phát động ủng hộ kinh phí xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn số tiền gần 800 triệu đồng…

Các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền đạt kết quả tốt với 132 cuộc giám sát, 21 hội nghị phản biện và các diễn đàn Đảng lắng nghe dân nói, công an lắng nghe ý kiến Nhân dân, Nhân dân góp ý kiến xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thông qua các nội dung hoạt động đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh ở địa phương. Nhiều năm liền, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn là đơn vị xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua các huyện miền núi.

Phát biểu về kết quả thực hiện chương trình phối hợp, ông Lê Quang Trung - Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: UBND và UBMTTQVN huyện đã phối hợp chặt chẽ trong việc chăm lo xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Tuy nhiên, sự phát triển của huyện chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế hiện có, toàn huyện vẫn còn trên 1.900 hộ nghèo, 1.500 căn nhà tạm bợ, dột nát. Do vậy, thời gian đến, các tổ chức thành viên và UBND huyện cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác phối hợp trong vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm. Đồng thời tổ chức nhiều cuộc đối thoại, diễn đàn và xây dựng, thành lập các mô hình sản xuất tiêu biểu để nhân rộng toàn huyện.