Hạt kiểm lâm huyện tập huấn sử dụng các phần mềm phục vụ công tác công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng

Ngày 19 tháng 5, Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp với Chuyên gia của Tổ chức WWF Việt Nam tổ chức lớp tập huấn các phần mềm hỗ trợ công tác tuần tra rừng, theo dõi diễn biến rừng cho công chức, viên chức, người làm công tác lâm nghiệp, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, trưởng các ban quản lý rừng cộng đồng tại các xã trên địa bàn.

Ảnh: Lớp tập huấn được tổ chức tại hạt kiểm lâm huyện

Theo đó, nội dung tập huấn, gồm: các phần mềm hỗ trợ công tác tuần tra rừng, theo dõi diễn biến rừng như SMART, phần mềm QGIS, Mapinfo, Hệ thống giám sát tài nguyên rừng FMS Quảng Nam,… Đây là những nội dung quan trọng nhằm trang bị, bồi dưỡng, hỗ trợ những kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giám sát tài nguyên rừng, góp phần nâng cao năng lực phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa phương./.

Tin liên quan