Thiết bị phá sóng được người dân mua bán dễ như 'mua rau' trên mạng

Thực hiện Công văn số 463/STTTT-TTBCXB ngày 13/5/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam về Phối hợp tuyên truyền các quy định về sử dụng, mua bán thiết bị phá sóng.

Tin liên quan