RA MẮT MÔ HÌNH TỔ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Chiều ngày 14/5/204, Hội nông dân xã Phước Xuân tổ chức ra mắt mô hình Tổ hội nghề nghiệp “Giúp nhau cấy lúa” tại chi Hội Nông dân thôn Lao Đu, nhằm thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Description: D:\HINH ANH\Mô hinh\z5440584523408_bcd91e5457198f1d3a31245cad31afab.jpg

Tham gia mô hình có 20 thành viên là hội viên nông dân thôn Lao Đu. Mô hình Tổ hội nghề nghiệp “Giúp nhau cấy lúa” xây dựng Quy chế hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản, kết hợp với nguyên tắc tập trung dân chủ. Sinh hoạt định kỳ hàng tháng với nội dung tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, định hướng ngành nghề của địa phương liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Tổ hội nghề nghiệp mà các thành viên quan tâm.

Theo Kế hoạch, Tổ hội nghề nghiệp sẽ được Hội Nông dân huyện phối hợp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, để hội viên áp dụng vào sản xuất, nhằm nâng cao giá trị cây trồng, con vật nuôi, tăng thu nhập giảm nghèo bền vững.

Việc ra mắt mô hình Tổ hội nghề nghiệp “Giúp nhau cấy lúa” tại chi Hội Nông dân thôn Lao Đu, nhằm thay đổi nhận thức và kỹ thuật sản xuất cho hội viên nông dân, chuyển từ phương thức sản xuất cũ sang phương thức sản xuất mới có áp dụng khoa học kỹ thuật, thích ứng với biến đổi khí hậu, để tăng hiệu quả sản xuất trên diện tích lúa canh tác./.

Tin liên quan