LĐLĐ huyện Phước Sơn kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn

Căn cứ Chương trình số 03/CTr- LĐLĐ ngày 20/2/2024 của LĐLĐ huyện Phước Sơn về hoạt động kiểm tra, giám sát của LĐLĐ huyện Phước Sơn năm 2024. Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-UBKT-LĐLĐ ngày 26/2/2024 của UBKT LĐLĐ huyện Phước Sơn về việc kiểm tra chấp hành Điều lệ và tài chính đối với CĐCS trực thuộc năm 2024. Ủy Ban kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện Phước Sơn tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ và quản lý tài chính công đoàn đối với công đoàn cơ sở trực thuộc trong hai ngày 07 và 08/5/2024 tại 05 CĐCS: Trường PTDTBT TH&THCS Phước Kim; Trường PTDTBT THCS Phước Chánh; Trường THLX Chánh Công; Trường Mẫu giáo Sơn Ca và Trường Mầm non Ánh Hồng.

Tại các buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao những kết quả đạt được của các CĐCS Trường học trong việc chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các quy định của tổ chức Công đoàn. Triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các văn bản, hướng dẫn của công đoàn cấp trên; công tác tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 đảm bảo nội dung, quy trình; xây dựng các quy chế, chương trình công tác sau Đại hội đầy đủ; phối hợp với chuyên môn tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức đầu năm học theo quy định; thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, người lao động;… chấp hành nghiêm túc các quy định của tổ chức Công đoàn về công tác quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công đoàn…

Ảnh: Quang cảnh buổi kiểm tra

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn có đơn vị công tác triển khai một số nhiệm vụ hiệu quả chưa cao; việc quản lý tài chính công đoàn còn một số hạn chế nhất định. Đoàn kiểm tra đề nghị các đơn vị khắc phục những nội dung còn tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra; đồng thời yêu cầu các CĐCS trường học cần lưu ý tiếp tục quan tâm thực hiện tốt Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Quy chế hoạt động, chương trình công tác toàn khoá; đẩy mạnh hoạt động của Ban nữ công, Ban Thanh tra nhân dân; quan tâm thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá; thực hiện nghiêm túc Quy chế chi tiêu nội bộ; công khai tài chính tại CĐCS kịp thời, thực hiện kiểm tra tài chính đồng cấp theo quy định, cập nhật đầy đủ các văn bản mới về tài chính Công đoàn để thực hiện đúng quy định. Thông qua đợt kiểm tra nhằm hướng dẫn cụ thể để các Công đoàn cơ sở khắc phục tồn tại hạn chế và thực hiện tốt hơn trong thời gian đến.

Tin liên quan