HĐND tỉnh giám sát thực hiện xóa nhà tạm, phát triển dược liệu trên địa bàn huyện

Đoàn công tác của HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh dẫn đầu vừa có chuyến khảo sát, làm việc với huyện Phước Sơn về triển khai thực hiện Nghị quyết 13 HĐND tỉnh về hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát và triển khai thực hiện Nghị quyết 09 HĐND tỉnh về quy định cơ chế khuyến khích bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh, và cây dược liệu khác. Tham gia cùng đoàn có đại diện các Ban HĐND tỉnh, đại diện các sở nghành của tỉnh, đồng chí Đoàn Văn Thông - Bí thư Huyện ủy, đồng chí Lê Quang Trung - Chủ tịch UBND huyện làm việc với đoàn công tác.

Ảnh: nhiều hộ dân được cải thiện chất lượng nhà ở thông qua các chương trình hỗ trợ của nhà nước

Theo báo cáo của UBND huyện, thực hiện Nghị quyết 13 HĐND tỉnh về hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát, giai đoạn 2023-2025, Phước Sơn phê duyệt 1.799 nhà cần hỗ trợ trong đó xây mới 903 nhà, sửa chữa 896 nhà với kinh phí dự kiến thực hiện trên 81 tỷ đồng. Kết quả năm 2023 đã thực hiện hỗ trợ 270 hộ trong đó xây mới 126 nhà, sửa chữa 144 nhà kinh phí thực hiện gần 12 tỷ đồng. Để đảm bảo đến năm 2025 xoá hết nhà tạm trên địa bàn huyện UBND huyện kiến nghị tỉnh bổ sung nguồn vốn để địa phương có cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo yêu cầu đề ra.