BAN ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN PHƯỚC SƠN TỔ CHỨC PHIÊN HỌP QUÝ I NĂM 2024

Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện Phước Sơn tổ chức phiên họp quý I năm 2024. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Hoài Xoan, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Phước Sơn.

Quý I năm 2024 với sự chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Phước Sơn đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, các ngành và các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm củng cố nâng cao chất lượng mọi mặt hoạt động; chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với NHCSXH huyện, tổ chức thực hiện tốt các chương trình tín dung ưu đãi của Nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng, giảm nghèo bền vững tại địa phương. Kết quả thực hiện các chương trình tín dụng, từ đầu năm 2024 đến nay doanh số cho vay trên địa bàn toàn huyện đạt 31.143 triệu đồng, với 447 lượt khách hàng vay. Doanh số thu nợ trong quý I năm 2024 đạt 18.288 tỷ đồng. Nâng tổng dư nợ 13 chương trình cho vay tín dụng chính sách xã hội đến 31/3/2024: 269.029 triệu đồng, có 4.556 hộ vay, tăng 12.855 triệu đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng 5,1%, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch vốn giao tăng trưởng trong quý I. Chất lượng hoạt động tín dụng chính sách toàn huyện đến 31/3/2023 đạt 97,64 điểm, xếp loại tốt; có 118/120 tổ TK&VV xếp loại tốt, tỷ lệ 98,33%; 02 tổ xếp loại khá tỷ lệ 1,67%, không có tổ xếp loại trung bình, yếu.

Ảnh: Đồng chí Trương Công Anh Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện thông qua Dự thảo báo cáo Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện quý I năm 2024

Song song với việc tăng trưởng dư nợ, thì chất lượng tín dụng được giữ vững, làm tốt công tác chỉ đạo, đôn đốc tổ TK&VV thu lãi đều hàng tháng, nên tổng doanh số thu lãi 3 tháng: 4.982 triệu đồng.  Với quyết tâm khống chế không để nợ quá hạn mới phát sinh. NHCSXH huyện đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn; Hội đoàn thể nhận ủy thác vốn vay và Tổ trưởng tổ TK&VV với nhiều giải pháp đã xử lý dứt điểm 356 món vay đến hạn, số tiền 11.568 triệu đồng. Đến 31/3/2024 toàn huyện không có nợ quá hạn; Nợ khoanh 153 triệu đồng/5 hộ, chiếm tỷ lệ 0,057%. Công tác huy động tiền gửi của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn và huy động tiền gửi tiết kiệm của hộ vay thông qua tổ TK&VV có số dư lũy kế 63.146 triệu đồng, tăng 5.185 triệu so với 31/12/2023 với tỷ lệ tăng 8,94% trong đó: huy động tiền gửi của các tổ chức, cá nhân theo lãi suất thị trường như các Ngân hàng thương mại tỉnh giao tăng 6.000 triệu đồng, huy động được 4.588 triệu; đạt 76,47% kế hoạch giao.

A group of people in a room

Description automatically generated
Ảnh: Các đại biểu tham luận tại phiên họp Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện

Hoạt động điểm giao dịch xã, thị trấn vào ngày cố định hàng tháng được tổ chức thực hiện nghiêm túc, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đến vay vốn, trả nợ và giao dịch với ngân hàng. Tại mỗi điểm giao dịch xã được ngân hàng bố trí các biển hiệu, bảng thông tin, niêm yết công khai các chương trình tín dụng chính sách, các thủ tục giải quyết công việc, danh sách hộ vay vốn….đặt tại Hội trường UBND xã, thị trấn nơi dễ thấy, đúng tầm nhìn để nhân dân nắm bắt kịp thời, cụ thể các thông tin về chính sách tín dụng của Chính phủ đối với hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác. Qua đó, giúp hộ vay tiếp cận vốn được dể dàng, thuận lợi. Vào ngày giao dịch cố định tại xã thực hiện giao ban định kỳ với Hội đoàn thể nhận ủy thác, tổ TK&VV, có sự tham dự của Chủ tịch xã thành viên Ban đại diện. Việc tổ chức hoạt động giao dịch xã luôn được NHCSXH Trung ương, tỉnh và huyện theo dõi, kiểm tra thường xuyên. Kết quả đánh giá chất lượng hoạt động giao dịch xã quý I/2024 đạt 96,09 điểm, xếp loại tố 

Tại phiên họp các thành viên trong Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Phước Sơn đã thảo luận, bàn các giải pháp thực hiện đạt hiệu quả hoạt động thu hồi nợ quá hạn, củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng trong thời gian tới.