Chi bộ trường TH&THCS Phước Hòa tổ chức sinh hoạt chuyên đề

Chiều ngày 06/5/2024, Chi bộ trường TH&THCS Phước Hòa đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt có đồng chí Hồ Thị Hồng Hảo - HUV, Bí thư Đảng ủy xã; đồng chí Lê Phước Quế - Bí thư Chi bộ Trường TH&THCS Phước Hòa – chủ trì, cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ trường.

Các đồng chí dự buổi sinh hoạt chuyên đề được nghe đồng chí Lê Trọng Duẩn, đảng viên của Chi bộ trường thông qua chuyên đề về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thời gian qua, Chi bộ trường luôn xác định sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề là một nội dung không thể thiếu trong công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được Ban chấp hành Trung ương quy định tại Chỉ thị 10-CT/TW ngày 30/3/2007, Ban tổ chức Trung ương hướng dẫn tại Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 và Ban Tổ chức Huyện ủy Phước Sơn hướng dẫn tại Hướng dẫn số 03-HD/BTCHU ngày 20/02/2019. Với khối lượng công việc chuyên môn lớn, Chi bộ trường TH&THCS Phước Hòa đã cố gắng bám sát việc duy trì đều đặn, nền nếp, thường xuyên và có chất lượng việc sinh hoạt chi bộ định kỳ, lồng ghép phong phú, đa dạng các hình thức kết hợp sinh hoạt chuyên môn, thảo luận chuyên đề, trao đổi thông tin thời sự, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên…; đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên đề. Đó chính là những nội dung cụ thể, kịp thời, liên tục, thường xuyên giữa chi ủy, đảng viên, lãnh đạo, viên chức trong nhà trường, bảo đảm thiết thực, dân chủ, không khoa trương, hình thức, có trọng tâm trọng điểm nhưng cũng không mất đi tính kỷ luật, loãng thông tin, xa rời nhiệm vụ chính trị. Qua đó, phổ biến, quán triệt đường lối, chính sách của Đảng, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên đến mỗi cán bộ, đảng viên.

Ảnh: Đồng chí Lê Phước Quế - Bí thư chi bộ trường TH&THCS Phước Hòa chủ trì sinh hoạt chuyên đề

Trong các kỳ sinh hoạt, chi ủy, BGH nhà trường luôn quan tâm, nhắc nhở, động viên cán bộ, đảng viên trong công việc cũng như trong đời sống. Qua sinh hoạt chi bộ, chi ủy cũng lồng ghép công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Từ nhiều kênh thông tin, phản ánh để kịp thời nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của đảng viên; thăm dò, phát hiện được những dấu hiệu cần lưu ý, chấn chỉnh, trao đổi, định hướng tránh lệch lạc, mất phương hướng trong tư tưởng, đạo đức, lối sống của đảng viên… Đồng thời cũng nêu gương những đảng viên tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hoan nghênh những đảng viên có ý tưởng, sáng kiến đổi mới, những giáo viên tham gia các kỳ thi giáo viên dạy giỏi đạt kết quả…đóng góp xây dựng chi bộ vững mạnh, phát triển hơn.

Chi ủy phối hợp chặt chẽ với BGH trong việc phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, giáo viên, đảng viên rõ ràng. Giao phó trách nhiệm đầy đủ, theo dõi sát tiến độ, kết quả thực hiện, kịp thời hỗ trợ, giải quyết vướng mắc khó khăn. Mỗi cán bộ, giáo viên, đảng viên trong chi bộ cũng luôn tự mình học tập, tự mình cố gắng vươn lên, như Hồ Chủ tịch đã chỉ dẫn: “Học trong sách báo, học trong công tác, học với anh em, học hỏi quần chúng. Học tập để phát triển ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm”.

Để giữ gìn đoàn kết thống nhất nội bộ cũng như kỷ luật đảng, Chi bộ đã luôn nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng trong Chi bộ, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Chi bộ thực hiện đúng đắn nguyên tắc tập trung dân chủ trên cơ sở thực sự phát huy dân chủ rộng rãi trong sinh hoạt của cấp uỷ, c