Thông báo tuyển chọn tổ chức đăng ký chủ trì dự án liên kết chuỗi giá trị: Dự án Nuôi bò sinh sản thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 (đợt 1)

UBND xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam thông báo tuyển chọn tổ chức đăng ký chủ trì dự án liên kết chuỗi giá trị: Dự án Nuôi bò sinh sản thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 (đợt 1)

- Doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu tham gia chủ trì liên kết liên hệ UBND xã Phước Lộc huyện Phước Sơn trước ngày 9/5/2024 để được hướng dẫn, phối hợp triển khai khảo sát, xây dựng dự án.
 - Nhận hồ sơ đề xuất thực hiện dự án trước 16h30 ngày 26/4/2024. Để biết thêm chi tiết xin liên hệ Ông: Hồ Văn Cường, số ĐTDĐ: 0345.986.451. 

UBND xã Phước Lộc huyện Phước Sơn trân trọng thông báo

Tin liên quan