Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Hội Nông dân giải phóng Miền Nam

Kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập Hội Nông dân giải phóng miền Nam Việt Nam (21/4/1961-21/4/2024), đây là dịp để cán bộ, hội viên nông dân cùng người dân ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của Hội Nông dân giải phóng miền Nam Việt Nam. Đồng thời, cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên nông dân ra sức thi đua, phát huy vai trò, trách nhiệm của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam trong vai trò là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Trong những ngày qua, Hội Nông dân các xã, thị trấn đồng loạt tổ chức các hoạt động trò chơi dân gian, gặp mặt cán bộ, hội viên nông dân nhân kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Hội Nông dân giải phóng miền Nam (21/4/1961 – 21/4/2024).

  Hội Nông dân Giải phóng miền Nam là một tổ chức chính trị của nông dân miền Nam, đã kế thừa truyền thống cách mạng của Nông Hội đỏ, Hội Nông dân phản đế và Hội Nông dân cứu quốc… Trước thắng lợi to lớn của phong trào Đồng khởi, ngày 20/12/1960 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đại hội Đại biểu Quốc dân miền Nam đã họp tại căn cứ Bắc Tây Ninh, tuyên bố thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam, ngày 21/4/1961, Hội Nông dân Giải phóng miền Nam chính thức ra đời và trở thành thành viên của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam…