Chung tay giúp hội viên nông dân thu hoạch lúa

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào nông dân năm 2024 của BCH Hội Nông dân huyện Phước Sơn. Nhằm chung tay giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ngày 17/4/2024, Hội Nông dân xã Phước Hòa, phối hợp với Hội LHPN xã, tổ chức cho hơn 30 hội viên, nông dân trong xã tham gia thu hoạch 02 sào lúa vụ Đông Xuân cho hộ gia đình ông Hồ A Kôn, thôn 1 xã Phước Hòa. Gia đình ông Hồ A Kôn là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cả hai vợ chồng đang điều trị bệnh tại bệnh viện.