Ban dân tộc tỉnh làm việc với huyện về triển khai thực hiện chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi

Sáng 12/4, Trưởng Ban dân tộc tỉnh Alăng Mai dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh có buổi làm việc với huyện Phước Sơn về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023,  kế hoạch triển khai thực hiện chương trình năm 2024. Dự buổi làm việc có Phó chủ tịch UBND huyện Hồ Công Điểm, đại diện các phòng ban, hội đoàn thể và lãnh đạo 12 xã thị trấn.

Ảnh: PCT. UBND huyện Hồ Công Điểm báo cáo tại buổi làm việc

Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025, huyện Phước Sơn đã triển khai thực hiện theo các văn ban chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Ban hành các quyết định phân bố vốn năm 2022 và năm 2023 cho các đơn vị triển khai thực hiện 10 dự án của chương trình. 

Năm 2023 tổng nguồn vốn thực hiện chương trình trên 125,7 tỷ đồng, huyện đã giải ngân trên 68,1 tỷ đồng đạt tỷ lệ trên 54%. Trong quá trình triển khai thực hiện huyện gặp khó khăn đối các nội dung: về quy hoạch, xắp xếp, bố trí, ổn định dân cư thuộc dự án 2;  nội dung về phát triển kinh tế nông lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng, thuộc tiểu dự án 1, dự án 3; nội dung về hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị vùng trồng dược liệu quý thuộc tiểu dự án 2, dự án 3 và nội dung về đầu tư phát triển kinh tế xã hội nhóm dân tộc thiểu số rất ít người thuộc tiểu dự án 1, dự án 9. 

Tại buổi làm việc, huyện Phước Sơn đề nghị UBND tỉnh sớm có văn bản hướng dẫn thực hiện nghị quyết 111/2024/QH15 ngày 18/1/2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện. Đề nghị Ban dân tộc tỉnh nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý, giám sát chương trình trên toàn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho việc cập nhật dữ liệu thống kê báo cáo và điều hành chỉ đạo thực hiện chương trình.  

Ảnh: Trưởng Ban dân tộc tỉnh Alăng Mai phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban dân tộc tỉnh Alăng Mai ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của huyện Phước Sơn trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Đối với các kiến nghị của huyện, đoàn công tác sẽ tổng hợp báo cáo với Ban chỉ đạo để có hướng tháo gỡ. Trưởng Ban dân tộc tỉnh lưu ý huyện Phước Sơn cần đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân nguồn vốn của chương trình. Đối với các danh mục xin điều chỉnh sang thực hiện theo Nghị Quyết 111 của Quốc hội khoá XV địa phương cần rà soát, xem xét cụ thể danh mục nào thực hiện được thì tiếp tục thực hiện danh mục nào không thực hiện được thì mới đề nghị xin chuyển. 

Tin liên quan