Phước Sơn: Tập trung cải thiện chất lượng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo

Chiều ngày 11/4/2024, Chủ tịch UBND huyện Lê Quang Trung có cuộc họp với các phòng, ban, ngành và các xã, thị trấn về tình hình triển khai thực hiện mục tiêu cải thiện chất lượng nhà ở trên địa bàn huyện.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Lê Quang Trung chủ trì cuộc họp.

Năm 2023, tổng số hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ nhà ở là 273 nhà, trong đó xây mới 124 nhà, sửa chữa 149 nhà với kinh phí phân bổ là 11 tỷ 903 triệu đồng. Đến cuối năm 2023, có 270 nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Hiện nay, nhu cầu xây mới, sửa chữa nhà ở trên toàn địa bàn huyện là rất lớn với  số lượng đăng ký là 775 nhà. 

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng nêu lên những khó khăn trong việc hỗ trợ nhà ở cho đối tượng. Một số địa phương chậm triển khai dẫn đến việc xóa nhà tạm, nhà dột nát không đạt tiến độ, chỉ tiêu đề ra. Kinh phí tỉnh cấp để thực hiện dự án còn thiếu so với nhu cầu thực tế của huyện.

Nhà ở là một trong ba nhu cầu cơ bản, thiết yếu và cốt lõi nhất của mỗi người, đặc biệt là các hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Vì vậy đ/c Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ban, ngành, địa phương cần quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai thực hiện. Cần có phương án hợp lý để điều chuyển vốn từ các dự án không khả thi để thực hiện hỗ trợ về nhà ở, bảo đảm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp các hộ nghèo, cận nghèo có nhà ở kiên cố, an tâm sinh sống, làm ăn phát triển kinh tế. 

 

Tin liên quan