Trường Mầm non Ánh Hồng tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm 3 với chủ đề “Ngày hội Tiếng Việt của bé vùng cao”

Sáng ngày 11/4/2024, Trường Mầm non Ánh Hồng tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm 3 cấp tỉnh năm học 2023- 2024 với chủ đề “Ngày hội Tiếng Việt của các bé vùng cao”. Tham dự có cô Nguyễn Thị Mỹ Liên – Trưởng phòng GDMNTH của sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, cô Võ Thị Lệ - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cùng các cô giáo là cán bộ quản lý, giáo viên của 6 huyện và gần 100 học sinh của các đơn vị trường mầm non, mẫu giáo trong toàn huyện.