Phước Sơn: Phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm xuống còn 22,06%.

Ngày 01 tháng 4, Huyện uỷ Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 19 khoá 21 (nhiệm kỳ 2020-2025) nhằm đánh giá tình hình công tác quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024. Hội nghị do đồng chí Đoàn Văn Thông - Bí thư Huyện uỷ và đồng chí Lê Quang Trung - Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì.

Ảnh: Quang cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đoàn Văn Thông - Bí thư Huyện uỷ nhấn mạnh: “Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm bứt phá để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu NQ đại hội đảng bộ huyện, vì vậy những tháng đầu năm, cấp uỷ, chính quyền đã sớm tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Tại hội nghị lần này, các đại biểu cần xem xét cho ý kiến một số vấn đề về tình hình công tác quý 1, qua đó thảo luận, phân tích những kết quả đạt được và tồn tại hạn chế. Đồng thời, đề xuất, bổ sung nhiệm vụ nhằm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ thời gian đến”.

Ảnh: Đồng chí Đoàn Văn Thông - Bí thư Huyện uỷ phát biểu khai mạc hội nghị.

Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, diện tích gieo trồng trên địa bàn huyện 959 ha, đạt 102% kế hoạch, đã triển khai dự án liên kết lúa hữu cơ tại các xã Phước Năng, Phước Mỹ với diện tích 125 ha/653 hộ. Chăn nuôi phát triển tương đối ổn định, tăng so với cùng kỳ. Diện tích rừng trồng mới ước đạt 230 ha, đạt 23% so với nghị quyết, sản lượng gỗ khai thác đạt 15.000 m3. Địa phương cũng đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công dự án các tuyến đường ĐH, công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp quốc lộ 14E đoạn qua địa bàn huyện; nâng cấp hạ tầng, chỉnh trang đô thị thị trấn Khâm Đức. Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình 2024 toàn huyện đạt 169 tiêu chí, bình quân chung số tiêu chí nông thôn mới đạt chuẩn 15,4 tiêu chí/xã (xã Phước Xuân duy trì xã nông thôn mới, 2 xã Phước Năng và Phước Chánh phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới).

Đáng kể nữa là, địa phương đã tổ chức phát động vận động kêu gọi ủng hộ kinh phí để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025 với số tiền hơn 807 triệu đồng.

Về tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững (2021 – 2025) trên địa bàn huyện theo Nghị quyết số 06 ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam, tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3 năm giảm 6,25%/năm, vượt so chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm xuống còn 22,06% (hộ nghèo 16,98%, hộ cận nghèo 5,08%). 

Qua đánh giá tại hội nghị cho thấy: Việc lập thủ tục và tiến độ triển khai các công trình, dự án tỷ lệ giải ngân đạt thấp. Tình trạng khai thác lâm, khoáng sản trái phép còn xảy ra. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số mặc dù được tập trung chỉ đạo nhưng chưa chuyển biến mạnh. Công tác phối hợp xử lý, giải quyết công việc của một số đơn vị, địa phương chưa đồng bộ và chặt chẽ, một số nhiệm vụ còn kéo dài, chậm được giải quyết dứt điểm. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” theo Chỉ thị số 27 ngày 09/02/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy hiệu quả chưa cao…